Fagstoff

Idéutvikling

Publisert: 13.04.2016, Oppdatert: 07.03.2017
  • Innbygg
  • Enkel visning
  • Lytt til tekst
  • Skriv ut

De ulike fasene i en kreativ prosess.Illustrasjon.De ulike fasene i en kreativ prosess      

Skal man lage et spennende medieprodukt, må man ha en god idé. Men hvordan skape og utvikle idéer på bestilling? I de fleste medieyrker består produksjonsprosessen av ulike faser kreativt arbeid.

Ingen liker å se eller høre på et kjedelig medieprodukt, og oppdragsgivere er ikke villige til å betale for det. Alle som jobber i mediebransjen, må derfor kunne utvikle nye, kreative løsninger. Det gjelder både journalister, reklamefotografer, grafiske designere, filmskapere, spillutviklere og webdesignere.

Men hvordan klarer man å stadig være kreativ? Og hvordan klarer man å være kreativ på bestilling? Å arbeide fram en god idé kan være halve jobben.

Klar, ferdig, kreativ

Modellen Klar, ferdig, kreativ (eller KFK-modellen), som er utviklet av Martin Walter og Daniel Almli, illustrerer hvordan man kan jobbe med kreativitet i medieproduksjon. Modellen bryter idéfasen ned i fire delfaser.

Utforsk
blå pil gjennomsiktig. Illustrasjon.  
Idémyldring
blå pil gjennomsiktig. Illustrasjon.  
Kill your darlings
blå pil gjennomsiktig. Illustrasjon.  
Sett det sammen
blå pil gjennomsiktig. Illustrasjon.  

Tenk nøye gjennom hva som er viktig for oppdragsgiveren. Research, altså utforsk, hva som er målet med produktet og temaet det omhandler. I denne fasen er det viktig å sikre seg mest mulig informasjon.

 

Nå skal fantasien få løpe fritt. I denne fasen er det lurt å samarbeide med andre og å bruke ulike idéskapingsverktøy. Denne fasen kalles også JA-fasen. Her er ingen idéer dumme. Alt er lov!

Nå er det tid for å være kritisk og kaste det som ikke skal brukes. Kill your darlings er et begrep i mediebransjen. Det betyr at man må gi slipp på noe man liker godt, for å kunne satse fullt på den idéen man tror vil fungere best for målgruppa.

I denne fasen skal man utvikle idéen videre og synliggjøre den i form av skisser, manus, synopsis, storyboard e.l. som presenteres for en mulig oppdragsgiver.

Mål
ende opp med en enkel problemstilling

Mål

ende opp med så mange idéer som mulig

Mål

ende opp med én konkret idé man ønsker å satse på

Mål

ende opp med en pitch, eller en presentasjon, som viser hvordan medieproduktet skal bli eller vil fungere