Læringssti

Publisert: 13.04.2016, Oppdatert: 28.02.2017
Varighet: 2t
Mausund-plakaten

Typografi

Når du har gjennomgått denne læringsstien, skal du

  • kjenne til begrepene skriftgruppe, skriftfamilie og skrifttype (snitt, font)
  • vite hva som kjennetegner skriftgruppene antikva og grotesk
  • kjenne til noen skriftfamilier som tilhører disse skriftgruppene
  • kunne anvende prinsipper om skriftblanding som hindrer visuell støy
(Velg side for å se tittel)
Start læringssti
Relatert innhold

Kjernestoff for