Fagstoff

Veksthus

Publisert: 01.11.2016, Oppdatert: 07.03.2017

Huskelappen:

Veksthus har regulert klima med styring av

  • temperatur
  • lys
  • luftfuktighet
  • CO2-innhold
  • næringstilførsel

Dyrking i veksthus er kostnadskrevende.

Veksthus kalles også drivhus.

 

Video: I veksthuset 

Tomatplanter i drivhus. Foto.  

I et veksthus kan du dyrke planter hele året. Et veksthus har det vi kaller regulert klima, det vil si at vi kan styre temperatur, luftfuktighet, lys og næringstilførsel etter hva plantene trenger til enhver tid. Vanlige produksjoner i et veksthus er gjerne  blomster, tomat eller agurkproduksjon. Det må være produksjoner som kan forsvare de høye kostnadene plantedyrking i et veksthus har.

Veksthus ved Klonavlssenteret i OverhallaInnredninga i veksthuset varierer etter hva som dyrkes. Mindre planter dyrkes på benker som gir god arbeidshøyde.   

Drivhus. Foto.Mange har små drivhus i hagen. Her kan man drive fram planter til utplanting eller grønnsaker til eget bruk.   

Julestjerner i drivhus. Foto.Norske gartnerier produserer store mengder julestjerner. Dette er bare mulig i veksthus der vi kan styre lys og temperatur. 

Regulering av klima

Et veksthus kan være et lite, enkelt hobbyhus eller store hus med avansert teknologi. I et hobbyhus kan vi styre temperatur, luft, vann, næringsstoffer og andre behov manuelt, mens profesjonelle veksthus er utstyrt med følere eller måleinstrumenter som fanger opp alle data, både ute og inne i huset. Alle målinger registreres i en PC som ved hjelp av riktige programmer styrer og regulerer de nevnte forholdene. Det kreves detaljerte opplysninger om hva de enkelte planteproduksjonene trenger til enhver tid.

Oppvarming

Oppvarming av et veksthus er en stor kostnad. Det er i de senere åra forsket mye på å finne gode miljøvennlige oppvarmingsmetoder. Pris og tilgjengelighet er ofte avgjørende, og kan lokale ressurser som biobrensel (halm, pellets, flis) nyttes, så er det bra. Det er også mulig å lagre overskuddsvarme fra dagen til å varme opp om natta.

Byggematerialer

Hovedoppgaven til materialene er å slippe mest mulig lys inn og minst mulig varme ut. Samtidig må konstruksjonene tåle de store belastninger et veksthus vil bli utsatt for. Til tak og vegger er oftest brukt plastmaterialer med dobbel vegg. Aluminium eller stålprofiler er brukt som bærende konstruksjoner.

Ekstra tilførsel av karbondioksid (CO2)

CO2 kan være en begrensende faktor for plantevekst i veksthus. Ved å tilføre ekstra CO2 kan vi øke fotosyntesen og med det øke veksten hos plantene. Tilførsel kan gjøres ved hjelp av stålflasker med flytende CO2.

Drivhuseffekten

Veksthus kalles også drivhus. Drivhuseffekten, som fører til global oppvarming, har fått navn etter det som skjer i et veksthus. Prinsippet er at mye varme slipper inn og lite varme slipper ut. Dette fører til at temperaturen inni veksthuset er høyere enn utetemperaturen, også uten ekstra oppvarming.

 

Du kan lese mer om drivhuseffekten her: Drivhuseffekten