Oppgave: Repetisjon

Grammatikmix 3

Publisert: 05.04.2016, Oppdatert: 07.03.2017
 • Innbygg
 • Enkel visning
 • Lytt til tekst
 • Skriv ut
 • Bestemmerord
 • Adjektiv
 • Substantivfrase
 • Setningsledd
 • Nominativ og akkusativ

 

Symbol for grammatikkoppgave. Foto.

 

Oppgave 1

Bestemmerord

 

 1. Alle orda som er lista opp nedenfor, hører til ordklassen bestemmerord. Klassifiser dem etter type: Er de mengdeord, eiendomsord eller pekeord?

  alle, den, denne, deres, det, din, ei, en, ett, fire, få, hans, ingen, mange, min, noen, null, samme, sin, slik, sånn, to, tre, vår

 2. Forklar hva som kjennetegner eiendomsord, mengdeord og pekeord. (Gi en enkel definisjon.)

Oppgave 2

Adjektiv


 1. Hva slags ord er adjektiv? Forklar kort og gi tre norske eksempler.
 2. List opp ti tyske adjektiv som er brukt i leksjonene en til tre.
 3. Hva mener vi med attributiv og predikativ bruk av adjektiv? Ta utgangspunkt i de to eksempelsetningene nedenfor og forklar.

  De spiste god mat. Maten er god.

 4. Hva mener vi med at adjektivet har samsvarsbøyning? Forklar og bruk setningene nedenfor som eksempler.

  Vi eier ei gammel hytte.
  Han har et gammelt hus.
  Anna er ikke gammel.
  Besteforeldrene mine er gamle.

 5. Også i tysk har adjektivet samsvarsbøyning, men norsk og tysk har litt ulike regler her. Ta utgangspunkt i setningene nedenfor og forklar forskjellen.

  Wir haben eine alte Hütte.
  Er hat ein altes Haus.
  Anna ist nicht alt.
  Meine Großeltern sind alt.

 6. De fleste adjektiva kan gradbøyes. Hva er navna på de tre ulike gradene?
 7. Gradbøy disse fire norske adjektiva: kald, stor, liten, moderne.

Oppgave 3

Substantivfraser


 1. En frase består av ord som hører sammen. Hvordan er en substantivfrase satt sammen? Ta utgangspunkt i eksemplene nedenfor og forklar. Forklar også begrepa overledd og underledd.

  denne boka
  boka mi
  den spennende boka hennes

 2. Bestem ordklassene som de ulike underledda hører til.

Oppgave 4

Setningsanalyse


 1. Hvilken oppgave har disse setningsledda i setninga? Forklar.

  Verbal
  Subjekt
  Direkte objekt
  Predikativ

 2. Hvilke to setningsledd må alle setninger inneholde?
 3. Analyser disse setningene:

  Ich mag Spaghetti. / Jeg liker spagetti.
  Frau Hansen ist Ärztin. / Fru Hansen er lege.
  Spielst du Gitarre? / Spiller du gitar?
  Er lernt Norwegisch. / Han lærer norsk.
  Olav ist Norweger. / Olav er norsk (nordmann).

Oppgave 5

Setningsanalyse for litt viderekomne


 1. Hvilken oppgave har disse setningsledda i setninga?

  Indirekte objekt
  Adverbialer

 2. Analyser disse setningene:

  Hun ga ham den hemmelige koden.
  Han rakte henne nøklene.
  Boka jeg har lånt er spennende.
  De dro til Sveits i går kveld.
  Foreldrene gråt av glede.
  Kommer du ikke i dag?
  Han forsvant lynraskt.

Oppgave 6

Nominativ og akkusativ

 

 1. Hvilke setningsledd i tyske setninger står i nominativ?
 2. Og hvilket setningsledd står i akkusativ?
 3. Substantivfrasene nedenfor står i nominativ. Gjør følgende med alle frasene:

  • Bestem kjønn og tall på substantivet.
  • Oversett uttrykket til norsk.
  • Lag akkusativformen av frasen.
         der Hamster, meine Katze, kein Kind, deine Eltern, ein
         Mann, das Haustier, eine Schlange, mein Vater