Fagstoff

Oppfølging

Publisert: 06.04.2016, Oppdatert: 07.03.2017
 • Innbygg
 • Enkel visning
 • Lytt til tekst
 • Skriv ut

Ansatte som lager en oversikt med gullapper på tavle. Foto.   

Med jevne mellomrom bør du kontrollere om du når målene dine, slik at det er mulig å justere underveis i perioden ved behov. På den måten kan du hele tida forbedre deg ved å lære av de feilene dere eventuelt har gjort. Du beskriver hvordan du skal følge opp markedsplanen underveis, hvor ofte, hvem som er ansvarlig, og fristene for rapportering. I tillegg bør du gjøre en større evaluering til slutt for å finne ut hva som gikk bra og hva som kan gjøres bedre.

Se filmen for tips til hvordan du kan gjennomføre en evaluering av markedsføringen:

  

Hva skal du vurdere?

Du og dine kolleger må gå detaljert gjennom de tiltakene som er gjort og vurdere hva som gikk bra, hva som gikk dårlig og hva som kan gjøres bedre. Det er også mulig å gjennomføre konkrete målinger for å se om markedsføringen har vært vellykket og om dere har nådd målene.

Følgende spørsmål må drøftes:

 • Var SOFT-analysen riktig?
 • Var markedsmålene realistiske og godt nok formulert?
 • Valgte vi riktig målgruppe?
 • Var markedsføringstiltakene tilpasset målgruppen?
 • Var markedsmiksen kreativ nok?
 • Fungerte aktivitetsplanen etter hensikten?
 • Hvordan gikk selve gjennomføringen?
 • Nådde vi målene våre?
 • Hva kan vi gjøre bedre?

Oppfølging og kontroll av markedsføringen er en kontinuerlig og lærerik prosess og en veldig viktig del av markedsføringsarbeidet. Uten oppfølging vet vi ikke om de aktivitetene vi gjør faktisk gir resultater. Vi lærer heller ingenting om konsekvensen av de tiltakene vi har satt i verk.