Fagstoff

SOFT-analyse

Publisert: 06.04.2016, Oppdatert: 07.03.2017

Mann klatrer inn i pappeske. Foto.

En SOFT-analyse gir deg svar på:


Hva er bedriftens styrker og svakheter?

 

Hvilke muligheter har vi?

 

Hvilke trusler vi står overfor?

 

 

Arbeidsbetingelser. Foto. En SOFT-analyse kan se slik ut.  

Arbeidsbetingelser = de forholdene i og utenfor bedriften som vil kunne påvirke den på en positiv eller negativ måte

En SOFT-analyse er en systematisk gjennomgang av de forholdene som en bedrift må ta hensyn til. Dette er positive og negative forhold i og utenfor bedriften som vi kaller for arbeidsbetingelser. En slik SOFT-analyse – eller situasjonsanalyse– er beslutningsgrunnlaget for det videre arbeid med markedsplanen.

Hva er en SOFT - analyse?

En SOFT-analyse gir deg svar på disse spørsmålene: Hva er bedriftens styrker og svakheter? 
Hvilke muligheter har vi, og hvilke trusler vi står overfor?

Se filmen om SOFT-analyse før du leser videre:


 

SWOT eller SOFT?

Noen lærebøker bruker begrepet SOFT i stedet for SWOT. Det er bare rekkefølgen som er annerledes, og «Faults» er byttet ut med «Weaknesses» (feil eller mangler). Ikke la deg forvirre!

Arbeidsbetingelser

I forbindelse med en SOFT-analyse er det er viktig at du gjør deg kjent med arbeidsbetingelsene. Arbeidsbetingelser er de forholdene i og utenfor bedriften som vil kunne påvirke den på en positiv eller negativ måte. De forteller deg om du kan lykkes med den nye bedriften eller produktene dine. En måte å gjøre det på er å analysere arbeidsbetingelsene ved hjelp av en såkalt SOFT-analyse.

SOFT er en engelsk forkortelse som står for «Strengths» (sterke sider), «Opportunities» (muligheter), «Faults» (svakheter) og «Threats» (trusler).

I SOFT er S og F knyttet til interne arbeidsbetingelser, siden de gjelder deg og din bedrift, mens O og T er knyttet til eksterne arbeidsbetingelser – de ligger «utenfor» bedriften din.

Ved å analysere sterke og svake sider muligheter og trusler blir du kjent med din egen bedrift og markedet der ute. Det gjør det lettere for deg å lage en strategi for hvordan du skal nå dine markedsmål.

Les mer om arbeidsbetingelser her