Fagstoff

Bygninger

Publisert: 01.12.2016, Oppdatert: 07.03.2017
  • Innbygg
  • Enkel visning
  • Lytt til tekst
  • Skriv ut

 

 

Når vi skal bygge hus, er der mange hensyn å ta. Bygningene må utformes med tanke på hva de skal brukes til. Både dyr og mennesker skal trives i husa. Krav til sikkerhet må være ivaretatt, og vi må også ta hensyn til miljøet. Før vi kan starte en byggeprosess, må alle planer være godkjent av offentlig myndighet.

I Norge har treverk vært et vanlig byggemateriale. I dag brukes gjerne plater i ulike materialer til kledning på driftsbygninger og andre næringsbygg. Fundamentet er støpt i betong.

Bygninger representerer store verdier. Det er derfor god økonomi i å vedlikeholde bygningsmassen. Det er nødvendig med daglig ettersyn og fortløpende reparasjoner, og det er viktig å ha gode planer for større vedlikeholdsarbeider.

 

Relatert innhold

Faglig

Aktuelt stoff for