Fagstoff

Rørhåndtering på rørdekk

Publisert: 20.04.2016, Oppdatert: 17.07.2017
  • Innbygg
  • Enkel visning
  • Lytt til tekst
  • Skriv ut

Sentralt i emnet:

  • Automatisert håndtering av rør på rørdekk
  • Rørkran
  • Catwalk machine

Utstyr på rørdekk. Illustrasjon.Maskiner på rørdekk

Utstyret som er tilknyttet et rørhåndteringssystem, består vanligvis av kran på rørdekk, rørlager, catwalk machine, pipehandling-system i boretårnet, fingerbord og Iron Roughneck. Operasjoner med utstyret går under fellesbetegnelsen pipehandling, rørhåndtering.

Personellet som jobber på rørdekk, er typisk boreoperatørlærlinger sammen med erfarne offshorearbeidere.

Offshore omtales rørdekk med det engelske ordet pipedeck.

Ulike typer og dimensjoner av rør (borerør, vektrør, casing, kompletteringsutstyr) leveres om bord på riggen og legges ut på rørdekk. Dekkspersonellet eller serviceselskapets representant måler lengden, drifterÅ drifte et rør betyr å kontrollere at den indre diameteren på røret tilfredsstiller kravene. Til det bruker man en drift. Dette er en stang som har nøyaktig og kontrollert ytre diameter. Driften skyves helt gjennom røret som skal kontrolleres. OD drift er på samme måte, men da brukes en utvendig rørdrift som har godkjent toleranse innvendig. rørene og noterer serienummer for å ha kontroll på hvert eneste rør som er om bord. Deretter skal rørene legges på den plassen de har fått tildelt. 

Rørhåndteringssystemet brukes til å flytte og sikre rørene der de skal være. Utstyret er utformet slik at det kan håndtere de fleste typer og størrelser rør fra de kommer om bord på riggen til de kjøres inn i brønnen.

Kranen på rørdekk

På rørdekk er det en rørhåndteringskran som er plassert slik at den har rekkevidde over hele rørdekket. Kranen brukes både til flyttearbeid på dekk og til å levere rør fra pipedekk til pipeskate.

Det finnes ulike typer gripemekanisme til kranene. De fleste rørkraner har en klo som griper rundt røret og klemmer til før den løfter røret opp. En rørkran løfter vanligvis ett rør om gangen, noen ganger to–tre rør, i motsetning til hovedkranene som løfter bunter med rør. Gripemekanismen kan byttes ut slik at kranen fungerer som en vanlig kran.

Kloen er tilpasset et utvalg dimensjoner rør, for eksempel ytre diameter fra 5 til 9 tommer. For å kunne bruke en slik klo må den være innstilt på rørdimensjonen som skal løftes, slik at den ikke klemmer for hardt eller holder for løst på lasten. Noen ganger må det skiftes klo på rørdekk-kranen for å kunne håndtere riktig størrelse rør.

Granskingsrapport fra Kvitebjørn:

Rapport om tap av last fra rørkran 

Interaktiv video om løfteoperasjon:

HMS- Løfteoperasjon på rørdekk 

Rørkran. Illustrasjon.Rørkran    

En annen type løftemekanisme på rørkranen er en elektrisk magnet som kan løfte alle dimensjoner rør, så lenge de er av stål.

Magneten opereres av kranføreren og er ikke aktivisert før det tilføres strøm. Magnetelementet legges ned på røret, og operatøren aktiverer magneten for å løfte røret.

Rørkranen løfter rørene fra lagerplassen på rørdekk til rørbroen ved inngangen til boredekk.

Rørlageret

Rørlageret består av stålsviller som er sveiset til dekket, og vertikale støttepåler som skiller av rørlageret i mindre deler. Rørlageret organiseres slik at rørene som skal brukes først i brønnen, ligger nærmest catwalk-maskinen.

Rørlager. Illustrasjon.Rørlager på dekk

På rørdekk plasseres også containere og basketer som kommer med utstyr fra underleverandører. Det gjør at rørdekk til tider er svært fullt.

Rørbro til boredekk

Rørbroen omtales som Catwalk machine (CWM). Den skal transportere rør mellom rørdekk og boredekk.

Det finnes mange forskjellige typer CWM, med ekstrafunksjoner som blant annet kan rulle rør, vippe rør, skyve rør, håndtere flere rør om gangen, osv. Typen CWM som velges, er ofte bestemt ut fra høydeforskjellen mellom rørdekk og boredekk.

Rørbro. Illustrasjon.Rørbro (catwalk machine) 

Når rørene er kommet på CWM, skal rørene transporteres inn til boredekk.

Rørbroen skyver rørene fram mot boredekk. Dersom det er stor høydeforskjell mellom rørdekk og boredekk kan rørbroen ha en vippefunksjon som løfter rørene opp til boredekk. Dette kan gjøres manuelt eller automatisk. Ved manuell kjøring vil operasjonen kjøres ved hjelp av en joystick. Automatisk styring skjer fra cyberbase-stolen og er koordinert med de andre fjernopererte maskinene.

Noen plattformer har en rørbro som er fastmontert. I dette tilfellet kommer det en eagleThe eagle (engelsk) er en rørkrane som er montert i boretårnets framside. Kranen kan strekke seg framover (ut fra tårnet) og hente rør fra catwalken. Kranen vipper røret til vertikal posisjon inne i tårnet. Eagle brukes der catwalken ikke når fram til boredekk. ned til rørbroen og plukker opp røret for så å ta røret med inn til boreriggen.

Relatert innhold

Generelt