Oppgave

Ensretting og ungdomskultur

Publisert: 30.03.2016, Oppdatert: 07.03.2017
  • Innbygg
  • Enkel visning
  • Lytt til tekst
  • Skriv ut

Rockeopptøyer 5  

Oppgavene nedenfor er alle tilknyttet fagstoff om kultur og ungdomskultur i etterkrigstiden.

 

Oppgave 1

  1. Hva mener vi med at 1950-årene var radioens gullalder?
  2. Kan vi si at det foregikk en kulturell ensretting i Norge i etterkrigstiden? På hvilken måte?

 

Teksten til «God Save The Queen»

Sex Pistols: God Save The Queen 

 

Anmeldelsen av «Rock Around the Clock»

Aftenpostens morgenutgave 21. september 1956 

Oppgave 2

  1. Hva kjennetegnet rock'n roll-musikken?
  2. Hva var hovedkravene til hippiebevegelsen?
  3. Les teksten til Sex Pistols' «God Save The Queen». På hvilken måte kan vi si at denne teksten problematiserer forhold knyttet til fattigdom, statsmakt og ungdom?
  4. Les anmeldelsen av «Rock Around the Clock» på side 4 i Aftenpostens morgenutgave 21. september 1956. Hvordan ble rock'n-roll oppfattet av journalisten? Hvordan blir denne musikkformen satt i sammenheng med tidligere musikalske uttrykk? Oppfatter journalisten musikkuttrykket som nytt? Bla deg frem til side 4 for å finne anmeldelsen.