Oppgave

Boligsituasjonen i Norge etter andre verdenskrig

Publisert: 30.03.2016, Oppdatert: 07.03.2017
  • Innbygg
  • Enkel visning
  • Lytt til tekst
  • Skriv ut

Sørøyas befolkning sliter med gjenresiningen etter andre verdenskrig. Hus under bygging i 1947. Foto.  

Hva kjennetegnet boligsituasjonen i Norge etter andre verdenskrig? Les det relaterte fagstoffet før du svarer på spørsmålene nedenfor.

 

Oppgave 1

  1. Hva kjennetegnet boligsituasjonen i Norge etter andre verdenskrig?
  2. På hvilken måte løste man boligmangelen etter andre verdenskrig?
  3. Var drabantbyene et vellykket prosjekt? Diskuter.
 

Oppgave 2

  1. Hvilke arkitektoniske muligheter åpnet seg når man begynte å bygge i armert betong?
  2. Les Le Corbusiers «fem punkter for en ny arkitektur» fra 1926. Drøft hvordan disse punktene representerte noe helt nytt i byggeskikken. Se rundt deg i dag. Kan man si at disse prinsippene fremdeles er gyldige? Hvorfor? Hvorfor ikke?
 
Relatert innhold