Fagstoff

Musikk, arkitektur og billedkunst i etterkrigstiden

Publisert: 30.03.2016, Oppdatert: 07.03.2017
  • Innbygg
  • Enkel visning
  • Lytt til tekst
  • Skriv ut

En familie bor på gangen på Rodeløkka rundt 1930. Foto.  

Historiefaget dreier seg ofte om krig, politikk og enkelthendelser. Men vel så viktig for å forstå historien er de lange linjene – endringer i holdninger og samfunnsforhold over tid. Endringene i samfunnet kommer gjerne til uttrykk gjennom arkitektur, musikk og billedkunst. Og vi ser også ofte at kunstuttrykkene går foran og setter dagsorden for politikk og samfunnsendringer.

 

Her skal vi undersøke hvordan uttrykk innenfor arkitektur, musikk og billedkunst har reflektert samfunnet og tiden uttrykkene oppsto i. Vi skal se både på hvordan uttrykkene oppsto som et resultat av samfunnsendringer, og hvordan de kunne være med på å trekke samfunnet i nye retninger. Undersøkelsen vår begynner i Norge etter andre verdenskrig, og vi ser først på hvordan arkitekturen ble til i møtet med boligmangel og ny teknologi.