Oppgave: Arbeidsoppdrag

Alias-oppgave om forbrukerlover

Publisert: 29.03.2016, Oppdatert: 07.03.2017
 • Innbygg
 • Enkel visning
 • Lytt til tekst
 • Skriv ut

Gruppearbeid. Foto.   

Har du spilt Alias noen gang? I denne oppgaven skal du forklare ord etter reglene i spillet Alias. Det er en morsom og lærerik måte å øve inn fagbegreper på.

Regler

Alias er et spill som går ut på å forklare ord til medspilleren på samme lag uten å bruke selve ordet. I originalversjonen skal man for eksempel forklare ordet BUSS, og kan da si: kollektivt kjøretøy som frakter personer, motorisert, stopper på holdeplasser, osv... I denne versjonen skal elevene forklare fagbegreper uten å bruke selve ordet.

Organisering

Klassen deles inn i grupper på fire, som igjen deles inn i to par. Da er to og to på lag, og spiller mot det andre paret i firergruppa. Gruppa får utdelt fagbegrepene. Hvert lag får ett minutt per tur til å forklare fagbegrepene til hverandre. De to som ikke er på det aktive laget, passer tiden. Laget gjetter så mange ord som mulig på ett minutt og får ett poeng for hvert ord de gjetter riktig. Lagene spiller annenhver gang helt til alle lappene er brukt opp. Det laget som har flest riktige, er vinneren innenfor firergruppa.

Forklar begrepene:

 1. Forbruker
 2. Reklamasjon
 3. Mangel
 4. Forbrukerkjøpsloven
 5. Reklamasjonsfrist
 6. Forbrukerkjøp
 7. Markedsføringsloven
 8. Forbrukerombudet
 9. Privatkjøp
 10. Forbrukerrådet
 11. Retting
 12. Næringskjøp
 13. Forsinkelse
 14. Omlevering
 15. Garanti
 16. Paragraf
 17. Prisavslag
 18. Angrerett
 19. Rettspraksis
 20. Heving
 21. Fast utsalgssted
 22. Urimelig handelspraksis
 23. Erstatning