Læringssti

Publisert: 17.06.2016, Oppdatert: 28.02.2017
Varighet: ?
Dokumentasjon (kollasje)

Dokumentasjon - Adgangskontroll

I dokumentasjonsdelen skal anlegget kvalitetssikres. Du må forsikre deg om at anlegget fungerer som det skal. Kunden skal ha papirer som viser at anlegget er bygd på riktig måte. Dokumentene sier noe om hva kunden har fått, hvem som lagd det, og hvilke normer og forskrifter som ligger til grunn.
 

Anleggsdokumentasjon

Under følger en gjennomgang av hva som er nødvendig dokumentasjon i læringsoppdraget om adgangskontroll:
 

Installasjonsplantegning

Her oppdaterer vi den opprinnelige installasjonsplantegningen fra planleggingen slik at den blir korrekt i forhold til det ferdige anlegget. 
 

Koplingskjema

Det opprinnelige koplingsskjemaet oppdateres slik at det blir korrekt i forhold til de valg som er tatt ved kabling og bruk av koplingsbokser. 
 

Materialliste

Materialliste gjennomgås, og forbruk av materiell og utstyr oppdateres. 
 

Sluttkontroll

Alle elektriske anlegg skal sluttkontrolleres i henhold til forskrifter og normer.

(Velg side for å se tittel)
Start læringssti