Læringssti

Publisert: 10.08.2016, Oppdatert: 28.02.2017
Varighet: 6t
Planlegging (kollasje)

Planlegging

Før man begynner å montere en antenne for Riks-TV, må man finne nærmeste senderantenne. Riks-TV er et bakkenett. Det vil si at senderantennene står på et høyt punkt i terrenget, i motsetning til parabolantenner som får sine signaler fra sendere som gir oss TV-signaler fra høyt oppe i luften.

 

Grunnen til at vi trenger å vite hvor signalet kommer fra, er at senderantennen og mottakerantennen må peke mot hverandre. Dersom senderantennen står i øst, trenger vi å montere antennen på østsiden av boligen. Det er ekstra viktig å tenke på dette når man bygger en ny bolig, fordi man da skal legge rør for antennekabelen.

 

Momenter i planleggingsarbeidet

  • Foreta en risikovurdering der du vurderer risikomomenter ved arbeidet.
  • Fyll ut materialliste, og finn fram det nødvendige utstyret.
  • Planlegg monteringen, og sett opp framdriftsplan.
  • Klargjør aktuell anleggsdokumentasjon.
(Velg side for å se tittel)
Start læringssti