Fagstoff

Bioenergi

Publisert: 16.03.2016, Oppdatert: 06.03.2017

 

Huskelappen

Bioenergi fra skogen:
– ved
– flis
– pellets

 

Bioenergi er fornybar energi.

 

Bygningsavfall (rester av trevirke) er også bioenergi: Energi fra byggeplassen.

 

Du kan lese mer om bioenergi på Energiveven.

 

Bilde av en vedstabel. FotoSagt om vedarbeid: Ved varmer mange ganger: Når du hogger, når du kapper og kløyver, når du stabler og bærer – og til sist når du fyrer! 

Bioenergi finnes i ulike former: ved, pellets, flis, halm, torv, gjødsel, planteoljer og biogass fra gjødsel. Bioenergi er fornybar energi.

Den første energikilden menneskene tok i bruk, var trolig trevirke, som de brente for å lage mat og produsere varme. Ved er fortsatt en viktig varmekilde for mange, men i de seinere åra har flis og pellets blitt stadig mer aktuelt. Det er mer energieffektivt å brenne flis og pellets enn å brenne ved. Kvist, greiner og annet skogsavfall blir brukt til produksjonen av flis og pellets.

Skog er en fornybar ressurs med forholdsvis kort omløpstid. Derfor kan skogen bli en viktig energikilde i framtida, slik den har vært fra tidenes morgen.

 

Bioenergi og klimagasser

Energien i ved kommer fra sola. Gjennom fotosyntesen lagrer treet energi i veden. Når vi brenner veden, frigjøres energien og blir til varme. Forbrenningen frigjør også karbondioksid, CO2. Når nye trær vokser, tar de opp CO2 fra lufta, og det dannes ny ved. Hvis det er balanse mellom avvirkning av skog og tilvekst av ny skog, er CO2-mengden i lufta stabil. Vi sier at bioenergi er klimanøytral.

 

Du kan lese mer om dette på naturfagsidene: Biomasse som energikilde.