Læringssti

Publisert: 20.06.2016, Oppdatert: 28.02.2017
Varighet: ?

Dokumentasjon: Lys, lysstyring og stikkontakter

Dokumentasjonen i et læringsoppdrag som dette omfatter følgende:
 

Fullføring av anleggsdokumentasjon

  • Gjøre om på installasjonstegning og koblingsskjema slik at det stemmer med det som er installert

  • Oppdatere materiallista slik at du får med deg alt det materiell og utstyr som er brukt 

Sluttkontroll med målinger

  • Kontinuitetsmåling
  • Isolasjonsmåling
  • Visuell kontroll
  • Spenningstest
  • Rydding
  • Oppdatere dokumentasjon

Samsvarserklæring

  • Denne skal fylles ut med aktuell informasjon for hvert læringsoppdrag.

 

 

(Velg side for å se tittel)
Start læringssti