Oppgave: Interaktivitet

«Slip and cut»-prosedyre for heisespillvaieren

Publisert: 04.04.2016, Oppdatert: 18.07.2017

Vedlikehold og driftssikkerhet på heisespillvaieren

Daglig visuell inspeksjon og vedlikehold skal forhindre stopp i operasjonen. Dersom vaieren er skadet, må den trekkes fram (slip) til nytt belastningspunkt.

Det er vanlig å trekke fram vaieren med faste intervall, innenfor ton-miles verdigrensen for vaieren som er i bruk. (IADC anbefaler maks 3700 ton-miles på 1" vaier). Hvor langt vaieren skal trekkes fram, avgjøres av tårnets høyde og antall trinser som er i bruk i løpe- og kronblokken. Lengden kan finnes i riggboken.

Når heisespilltrommelen er full (etter 2–4 framtrekk), må vaieren kuttes og det overskytende tas av trommelen. Trommelen skal ikke tømmes for vaier, den skal ha et minimum antall runder med vaier når DDM er senket helt til boredekk. Lengden som skal kuttes, beregnes derfor ut fra trommelens dimensjon. Framtrekk og kutting omtales i slip and cut-prosedyren.

Inspeksjon, vedlikehold og montering av vaier

Katalogen Oil and Gas Users Guide viser en del informasjon om inspeksjon, vedlikehold og montering av vaier.  Teknisk informasjon om stålvaier