Læringssti

Publisert: 20.06.2016, Oppdatert: 28.02.2017
Varighet: ?
Planlegging (kollasje)

Planlegging lys, lysstyring og stikkontakterNedenfor er punktene du bør gjennomføre før selve jobben med installasjonen starter.
 

I planleggingsdelen må du:

1. Foreta en risikovurdering, der du vurderer risikoen ved jobben du skal gjøre (HMS, vernetiltak, forskrifter), samt risikoen når installasjonen er i bruk.

  • Du skal arbeide i høyden. Hva må vi tenke på her?
  • Du skal kanskje jobbe med spenning?
  • Tar vi hensyn til sikkerhetsforskriften?
  • Er det verktøy du ikke kjenner, og som du må ha opplæring i?

2. Utarbeide en materialliste, slik at du får med deg utstyr og materiell du trenger for å utføre jobben.

  • Er installasjonen åpen eller skjult?
  • Finne fram egnet liste, og finne leverandør- eller grossistkatalog.

3. Lage en plan for arbeidet (Gant-diagram), det vil si at du utarbeider en framdriftsplan der du setter opp på papir i kronologisk rekkefølge det du skal gjøre.

  • Gå gjennom oppdraget, og skriv ned de jobbene du skal gjennom i perioden (i venstre kolonne).
  • Sett av den tiden du mener du trenger til de forskjellige delene av arbeidet.
  • Lag deg en "buffer" på slutten av oppdraget slik at du har tid til ferdigstilling, selv om ikke alt går helt etter planen.

Finne fram aktuelt verktøy for jobben du skal gjøre. Klargjøre aktuell anleggsdokumentasjon for jobben. I dette oppdraget er det installasjonstegning og koblingsskjema.

(Velg side for å se tittel)
Start læringssti