Læringssti

Publisert: 17.08.2016, Oppdatert: 28.02.2017
Varighet: 6t
Dokumentasjon (kollasje)

Dokumentasjon

Dokumentasjon i dette læringsoppdraget er måling og sluttkontroll av fordelingsskapet, samt eventuell oppdatering av aktuell anleggsdokumentasjon.

 

I slutten av et arbeidsoppdrag er det viktig å dokumentere at arbeidet er skikkelig gjort.

 

Det er viktig å utføre målinger og sjekke at alt er utført etter normer og forskrifter. Dette kalles å verifisere en installasjon. Vi foretar da en kvalitetssikring av den elektriske installasjonen. Da vet vi at installasjonen tilfredsstiller kravene forskriftene setter, og at installasjonen virker som den skal.

(Velg side for å se tittel)
Start læringssti