Læringssti

Publisert: 17.08.2016, Oppdatert: 28.02.2017
Varighet: 8t
Gjennomføring (kollasje)

Gjennomføring

Gjennomføringsdelen i dette læringsoppdraget består av praktisk jobb, dimensjonering av installasjonen, samt å utarbeide aktuell anleggsdokumentasjon.

 

Nedenfor er de konkrete arbeidene som skal gjennomføres i dette læringsoppdraget.

 

Praktiske arbeider:

  • Fordelingsskap med tilhørende komponenter
  • En enkel elektrisk, skjult installasjon

Du skal i tillegg utføre en del målinger, og du skal orientere deg om fordelingssystemer.

Anleggsdokumentasjon:
Fordelingsskjema med rette symboler. Installasjonstegning med symboler, symbolbokstaver og rett antall ledere i kabel eller rør. Koblingsskjema med symboler, tilkoblinger og fargekoder.

Dokumentasjon av kabel og vern.

Materialliste:
Du skal komplettere og sluttføre materiallista, slik at både fordelingsskap og den skjulte installasjonen blir dekket.

Faglig arbeid:
Det er viktig å montere installasjonen fagmessig. Her er det viktig å følge normen. Viktigste moment her er å skru godt til i alle koblinger, og sjekke at koblinger er varige og solide. Se instruksjonsvideoer.

Idriftsetting:
Å sette i drift er å påse at installasjonene oppfyller gjeldende forskrifter og normer. Installasjonen skal være sikker både for brukeren og den som arbeider med den.

(Velg side for å se tittel)
Start læringssti