Fagstoff

Balanse

Publisert: 15.03.2016, Oppdatert: 06.03.2017
  • Innbygg
  • Enkel visning
  • Lytt til tekst
  • Skriv ut

To like elementer i balanse på en vektstang. Illustrasjon.Symmetrisk balanse 

Ordet balanse betyr likevekt. Balanse i grafisk design handler om å plassere elementer slik at vi får en følelse av balanse i komposisjonen.

Hvis du plasserer for eksempel et stort bilde til høyre på en flate, bør du plassere tekst eller andre elementer til venstre for å få likevekt. Hvis ikke vil det se ut som det er «tyngre» på høyre side.

 To elementer der vektstangen vipper ned på den ene siden. Illustrasjon.Ved ubalanse i et design vil det se ut som det er tyngre på en side. 

To ulike elementer i balanse på en vaktstang. Illustrasjon.Ett stort element på en side av en flate kan veie opp for flere små på den andre siden. 

 

Symmetrisk og asymmetrisk balanse

En komposisjon kan være både symmetrisk og asymmetrisk og likevel være i balanse. Enten du velger det ene eller det andre som virkemiddel, bør det passe til formål og budskap.

Like stor elementer på begge sider. Illustrasjon. Symmetri

Når noe er midtstilt rundt en akse, er det symmetrisk. Denne typen balanse blir ofte beskrives som harmonisk.

Å lage et symmetrisk design handler om å midtstille en tekst, plassere et bilde på midtaksen osv.

 

mange små elementer på den ene siden og et stor element på den andre. Illustrasjon. Asymmetri

Asymmetrisk komposisjon kan beskrives som dynamisk. Når du bruker asymmetri, kan noen av elementene være plassert til venstre, mens andre står til høyre i komposisjonen. Du må bare passe på at de er likt fordelt mellom høyre og venstre side på flaten.

 

For å oppnå balanse, eller likevekt, i en asymmetrisk komposisjon, må vi prøve oss fram ved å flytte elementer litt opp, ned, til høyre eller venstre. Dette kan være en treningssak, så prøv deg fram til du får følelsen av at det er like «tungt» på begge sider.

Balanse mellom virkemidler

Små elementer i en farge og et stort element i en annen farge. Illustrasjon. Balanse mellom ulike kontraster i et grafisk design skaper en følelse av likevekt. Hvis du for eksempel har mange formkontraster på en side og få på den andre, kan det gi ubalanse i flaten. Da kan det fungere bedre å fordele kontrastene mellom høyre og venstre side.

Kanskje problemet er at du har brukt for mange formkontraster slik at det skaper støy? Det er lurt å stille seg slike spørsmål underveis i arbeidet.

 

Det du nå har lært om komposisjonsprinsippene, vil være til hjelp når du skal vurdere om de valgene du har gjort, skaper balanse eller støy, og dersom du vil prøve ut ny plassering.