Oppgave: Drøfte

Kulturforskjeller i Norge

Publisert: 06.04.2016, Oppdatert: 06.03.2017

Mennerker i grupper der noen sloss. Tegning.

Disse oppgavene er knyttet til tema som ofte problematiseres i massemedia og diskuteres i sosiale medier. Debattene blusser gjerne opp etter en hendelse – et nyhetsoppslag. Det er slett ikke alle innlegg som er like saklige. Dere skal anvende teorier om interkulturell kommunikasjon når dere jobber med disse oppgavene. Tidsbruk kan være cirka 10 timer.

Gruppearbeid

Gruppene skal velge ett av de sju emnene under og presentere emnet faglig eller kunstnerisk, tilpasset den gitte kommunikasjonssituasjonen. I tillegg til at dere jobber med presentasjonen som skal leveres, må dere forberede den muntlige framføringen. Gruppene skal også levere en felles logg på cirka 300 ord der dere skriver hvordan dere har arbeidet og tenkt under arbeidet, og hvordan gruppa har samarbeidet. Skriv også ned kildene og teorien dere har brukt. 

Råd for en god presentasjon:

 • Skriv ned noen viktige punkter (ikke for lange) og prat rundt dem.
 • Varier med bilder og ikke overdriv bruken av animasjoner.
 • Lær teksten utenat og henvend deg til publikum.
 • Snakk høyt og tydelig. Tenk på at dere her skal presentere et faglig emne for en bestemt målgruppe.

Vurderingskriterier

Dere

 • redegjør godt for hva oppgaven går ut på, og svarer utfyllende på alle spørsmål
 • viser evne til å problematisere og drøfte tema
 • forklarer fagbegreper og anvender dem selvstendig
 • anvender eksempler, illustrasjoner, bilder og ev. statistikk
 • viser kjennskap til stoffet, er frigjort fra manuskript
 • presenterer på en klar, oversiktlig og tydelig måte
 • anvender pålitelige og gode kilder og fører dem opp på riktig måte

Loggen vil telle som en justering av karakteren på framføringen.

 

Oppgaver – velg en av disse sakene

 1. INNVANDRERJENTER OG OMSKJÆRING
  To voksne kvinner og et barn på fanget. Foto Dere er helsearbeidere i Drammen kommune og reiser rundt på skolene i Drammen for å informere om omskjæring av jenter. Lag en presentasjon der dere blant annet får med noe om følgende: informasjon om hva omskjæring er, hvilke kulturer det gjelder, hvordan dette praktiseres, hvor utbredt det er i Norge, hvordan skolene kan møte dette, hvorfor det er viktig at samfunnet kjenner til fenomenet og vet hvordan man skal forholde seg til det.


 2. ARRANGERTE EKTESKAP OG TVANGSEKTESKAP
  Nei til tvangsekteskap Dere arbeider i Likestillings- og diskrimineringsdepartementet og har nå kommet til Drammen kommune for å informere om dette temaet. Lag en presentasjon der dere blant annet omtaler noe om dette: Hva er tvangsekteskap? Hva er forskjellen på tvangsekteskap og arrangert ekteskap? Hvor utbredt er det? Hvilke kulturer gjelder det? Hvordan skal man ta stilling til det? Hvordan skal kommunen forholde seg til det? Og hvorfor er det viktig at de vet noe om det?


 3. YTRINGSFRIHET OG BLASFEMI
  Jente markerer sin støtte til ytringsfriheten etter terrorangrepet på satiremagasinet Charlie Hebdo. Foto. Dere skal holde et foredrag for Drammens tidende om hvordan de skal forholde seg til ytringsfrihet og blasfemi sett i forhold til karikaturtegningene av Mohammed, Charlie Hebdo-saken og andre lignende saker. Lag en presentasjon der dere blant annet omtaler noe om dette: Hva er ytringsfrihet og blasfemi? Hvordan stiller ulike kulturer og religioner seg til dette? Hvor skal grensene gå for hva som er OK eller ikke? Hvordan skal avisene ta stilling til dette?


 4. GJENGDANNELSE BLANT UNGE
  Knyttneve med tatovering. Foto. Dere arbeider med forebygging av kriminalitet blant ungdom og skal holde et innlegg for lærere og rektorer ved skoler i Drammen om gjengdannelse. Lag en presentasjon der dere blant annet får med: statistisk materiale, eventuelle forskjeller mellom innvandrerungdommer og norske ungdommer, hvorfor det i så fall er slik, og kjennetegn på gjengene. Er dette et storbyfenomen? Kan fenomenet gjengdannelse ha sammenheng med integreringspolitikk, og hvorfor er det viktig å vite noe om dette?

  Forslag til ressurser
  Gjengenes rå machokultur kronikk i Aftenposten
  Guttestreker eller alvorlig kriminalitet? Forskning.no
  Kriminalitetsforebygging og gjengbekjempelse i innvandringsmiljøene NIBR-rapport 2004:14
  Unge ranere i den globale byen, en kvalitativ studie NIBR-rapport 2014:20
  Gjengkriminalitet Barne- og ungdomsarbeiderfag Vg2, NDLA
  Innvandrerperspektiv i norsk film film om gjengkriminalitet, MIK 1 og 2, NDLA
  Gjengkriminalitet Store norske leksikon


 5. IDRETT OG INTEGRERING AV INNVANDRERE
  Undommer fra flere kanter av verden. Bilde.  Idrett er viktig for mange nordmenn. Dere er rådgivere i Inkluderingsdepartementet og har i den siste tida undersøkt hvordan idrettslag i Norge kan bidra til integrering av innvandrere. Nå har dere kommet til Drammen for å informere idrettsledere i kommunen om hvordan idrettslag kan integrere innvandrere i arbeidet sitt, og hvorfor det er viktig.
  Lag en presentasjon der dere blant annet får med: statistisk materiale, i hvor stor grad innvandrere er medlemmer av norske idrettslag, årsaker til deltakelse eller ikke-deltakelse og konsekvenser dette, hvordan idrettslag kan jobbe for å få med innvandrere, og hvordan man kan henvende seg til innvandrermiljøer for å få flere med på idrettsaktiviteter.

  Forslag til ressurser
  Idrett og friluftsliv, levekårsundersøkelsen, 2014 SSB
  Idrett og inkludering Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring, oktober 2015
  Tiltak for integrering – god praksis Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring
  Innvandrere velger bort idrett Dagbladet
  Løper seg til nytt liv Hitra, NRK
  Hvordan få med innvandrere i idrettslaget? Akershus idrettskrets


 6. INNVANDRING OG KRIMINALITET
  I media har det av og til blitt hevdet at «Innvandrere topper kriminalitetsstatistikken!». Dere arbeider med forebygging av kriminalitet blant ungdom og skal holde et innlegg for journalister i Drammens tidende om innvandring og kriminalitet. Lag en presentasjon der dere blant annet får med: statistisk materiale, hva slags kriminalitet som begås, den sosiokulturelle bakgrunnen til de kriminelle, hvordan man kan forebygge kriminalitet i innvandrermiljøer, og noe om stigmatisering og pressens rolle.


 7. ÆRESDRAP
  En tyrkisk forfatter har gitt ut en bok med tittelen Menn som dreper kvinner, og professor i sosialantropologi, Unni Wikan, har gitt ut boken For ærens skyld. Fadime til ettertanke. Dere er journalister som samler materiale for å lage en artikkel om temaet æresdrap i avisen der dere jobber. Lag en presentasjon der dere blant annet omtaler: begrunnelsene for æresdrap, eventuelle tekster om æresdrap i religiøse skrifter, tallmateriale om æresdrap i verden, og i hvilke kulturer æresdrap forekommer. Fortell også om Fadime-saken og hvilke rettslige konsekvenser saken fikk.
  Portrett av Fadime Sahindal. Foto.Svensk-kurdiske Fadime Sahindal ble skutt og drept av sin egen far. Fadimes eneste forbrytelse var at hun ble forelsket i en svensk gutt. Fadimes far tok livet av datteren for å gjenopprette familiens ære. Faren er dømt til livsvarig fengsel. 

  Forslag til ressurser
  Æresdrap på norsk Dagbladet
  Æresdrap flere artikler, Amnesty
  Ansikt, ære og skam KK1, NDLA
  Æresdrap – en europeisk tradisjon? Forskning.no
  Drapet på Fadime TV 2
  Mordet på Fadime Sveriges radio, lydopptak
  Kollektivistiske kulturer – «Vi»-kulturer  KK3, NDLA