Fagstoff

Komposisjon i grafisk design

Publisert: 16.03.2016, Oppdatert: 06.03.2017
  • Innbygg
  • Enkel visning
  • Lytt til tekst
  • Skriv ut

 

Ordet komposisjon betyr sammensetning, blanding. I mediedesign kan en komposisjon bestå av farger, tekster, typografi, bilder og illustrasjoner.

Vi ønsker å sette disse elementene sammen på en god måte slik at meningen kommer fram. Da må vi gjøre designmessige valg slik at noen virkemidler blir mer synlige enn andre. Hvis alt blir like synlig, kan det bli rotete, og meningen forsvinner.

Derfor er det greit å ha noen regler, eller prinsipper, å forholde seg til. Disse prinsippene er til hjelp når vi skal lage for eksempel en plakat, et magasin, visittkort eller en nettside. Kontrast, balanse, bevegelse og enhet er komposisjonsprinsipper. Hvis du bruker disse, vil det bli lettere å lage gode grafiske design.

I første omgang kan det være greit å forholde seg til to av dem, nemlig kontrast og balanse.

Relatert innhold

Generelt