Oppgave: Interaktivt oppgavesett

Hva kan du om betong?

Publisert: 11.04.2016, Oppdatert: 23.10.2017

Rotvollhaugen gang og sykkelbru bygd i betong. Foto.Rotvollhaugen bru. 

Oppgave om betong som materiale