Oppgave: Interaktivt oppgavesett

Betong som materiale

Publisert: 11.04.2016, Oppdatert: 06.03.2017

Rotvollhaugen gang og sykkelbru bygd i betong. Foto.Rotvollhaugen bru. 

Oppgave om betong som materiale