Læringssti

Publisert: 20.06.2016, Oppdatert: 28.02.2017
Varighet: 6t
Dokumentasjon (kollasje)

Dokumentasjon

Før vi kan ferdigstille et anlegg, må vi få på plass nødvendig dokumentasjon. Kunden skal ha papirer som viser at anlegget er bygd på riktig måte. Dokumentene sier noe om hva kunden har fått, hvem som lagd det, og hvilke normer og forskrifter som ligger til grunn.

 

Anleggsdokumentasjon

I dette læringsoppdraget skal du utarbeide hoved- og styrestrømskjema, tilordningsliste og ladderdiagram. Vi utarbeider dette slik at uansett hvem som skal arbeide med dette anlegget i framtida, så vil oppkoblet anlegg og dokumentasjon stemme overens. Vi må nå se til at dette stemmer.
 

Sluttkontroll

Det skal også fylles ut et sluttkontrollskjema for anlegget. I sluttkontrollskjemaet skal det komme fram hvilke punkter som er viktige å sjekke før anlegget overleveres kunden. Anlegget må for eksempel fungere som forutsatt, det må få den rette spenningen, og motoren må gå riktig vei. Det må utføres noen målinger før anlegget overleveres kunde.
 

Samsvarserklæring

Et siste dokument som må være på plass, er samsvarserklæring. Med dette dokumentet erklærer du at du har bygd dette anlegget i samsvar med gjeldende forskrifter og regler.

(Velg side for å se tittel)
Start læringssti