Oppgave

I jeger- og sankersamfunnene

Publisert: 09.03.2016, Oppdatert: 06.03.2017
  • Innbygg
  • Enkel visning
  • Lytt til tekst
  • Skriv ut

Hulemaleri av hest fra Lascaux i Frankrike. Foto.  

Oppgave

Tenk over og diskuter følgende:

 

  1. Hva menes med sosial lagdeling? Hvorfor er det naturlig å tenke seg at det ikke var noen sosial lagdeling i jeger/sanker-samfunnene?
  2. Hva tenker du om kvinnenes posisjon i jeger/sanker-samfunnene, f.eks. sammenlignet med jordbruks-samfunnet og dagens samfunn?
 
Relatert innhold

Oppgave