Oppgave

Deutsch unplugged 3

Publisert: 17.03.2016, Oppdatert: 06.03.2017
 • Innbygg
 • Enkel visning
 • Lytt til tekst
 • Skriv ut

Person holder en skjøteledning. Foto.  PC-fri sone!

 • Her er noen forslag til aktiviteter der elevene får brukt både kropp og snakketøy.
 • I tillegg repeterer de tyske ord og uttrykk.
 • Inspirasjonskilde: teaterpedagog Maik Walter (workshop under NDT 2015).
 • God fornøyelse!

1 Mimelek

Å etterlikne og gjette kjæledyr

 

Denne aktiviteten passer i etterkant av emnet Vierbeinige Freunde (kjæledyr).
 • Elevene deles i to grupper.
 • Hver gruppe skriver navna på ti kjæledyr på små lapper, ett dyr per lapp. Lappene brettes.
 • En elev i gruppe A trekker en lapp fra gruppe B og mimer dyret som står på lappen.
 • De andre elevene i gruppe A gjetter nå på tysk: "Das ist ein Hund!", "Ist das ein Hamster?" og så videre.
 • Klarer gruppa å gjette rett dyr innen maks. 40 sekunder, får gruppa lappen og dermed ett poeng.
 • Deretter er det en elev fra gruppe B som trekker en av lappene til gruppe A og mimer for gruppa si, osv.
 • Leken fortsetter til alle lappene er brukt opp. Hvilken gruppe klarte flest poeng?

2 Spasertur i klasserommet

Å spørre om kjæledyr

 

Denne aktiviteten passer bra etter at en har gjennomgått emnet Vierbeinige Freunde (kjæledyr).

 • Læreren setter på passende musikk.
 • Alle elever går gjennom klasserommet mens musikken spiller.
 • Når læreren stopper musikken, finner hver elev en samtalepartner i nærheten.
 • Så intervjuer elevene hverandre ved å stille følgende spørsmål:  
  • Hast du ein Haustier?
  • Wie heißt dein Haustier? 
  • Wie sieht es aus? 
 • Elevene holder samtalen i gang fram til lærer setter i gang musikken igjen.
 • Ved neste musikkstopp finner alle en ny samtalepartner.
Øvinga kan selvfølgelig gjøres med andre spørsmål/samtaleemner!

3 Improvisasjon: Familiebilde

Å lage et gruppebilde

 

 • En gruppe elever (6–8) får i oppdrag å stille seg opp til familiefotografering. Ingen vet hvem som er hvem i familien, elevene må bare finne på noe når instruktøren gir startsignalet.
 • Publikum tar nedtelling på tysk: "Zehn – neun – acht .... drei – zwei – eins: Los!"
 • En elev fra gruppa begynner ved å gå inn "i bildet" (= ut på scenen), og sier for eksempel: "Ich bin das Kind!".
 • Så velger vedkommende en posisjon, en "plass" i bildet.
 • Deretter går neste elev fram og sier for eksempel: "Ich bin der Uropa!", og finner en passende positur og plass i bildet.
 • Slik fortsetter det til alle i gruppa har funnet en plass i familiebildet.
 • Lærer tar så et bilde av "familien" og sørger for applaus til gruppa.
Et litt mer utfordrende alternativ
 • Gjør oppgava en gang til.
 • I denne runden skal elevene oppgi posisjon i familien, navn, alder og bosted når de går inn i "bildet".
 • Beispiel: "Ich bin der Uropa. Ich heiße Günther. Ich bin 92 Jahre alt und ich wohne in Kiel."

Enda flere variasjoner

 • Elevene kan bli bedt om å oppgi hobbyer, yndlingsfarge, yrke osv.
 • Oppgava kan utvides etter hvert som elevene lærer mer.
 • Du kan også i tredje eller fjerde runde la elevene lage et "20 år seinere"-bilde. Kanskje settingen denne gangen er begravelsen til Uropa Günther, bryllupet til barnet osv. Det viktigste er å ha det moro og bruke språket!
 • La alle elevgrupper ta to til tre runder foran resten av klassen.
 • Pass på at alle får applaus etter hver runde!

4 Familie Schuster

Oppgaver med utgangspunkt i lyttetekst

 

 • Her kommer to forslag til oppgaver som passer godt etter at en har gjennomgått emnene Meine Familie og Du siehst gut aus.
 • Læreren leser teksten høyt for elevene.
 • Det er nok nødvendig å lese teksten to eller tre ganger. Teksten er ganske vanskelig i utgangspunktet, og den kan forenkles og/eller forkortes ved behov.
 • Elevene skal trekke ut fakta, de trenger ikke nødvendigvis å forstå alle språklige strukturene.

Lyttetekst: Die Familie Schuster

 • Das ist die Familie Schuster. Der Vater heißt Kurt. Er ist 1,85 m groß. Er ist 47 Jahre alt. Er ist sehr sportlich und er hat dicke Muskeln. Die Haare sind schwarz und kurz. Er trägt eine blaue Jeans und eine braune Jacke.
 • Die Mutter heißt Anita. Sie ist sehr klein, nur 1,56 m. Sie ist 44 Jahre alt. Sie hat blonde, lange Haare und blaue Augen. Sie wiegt 95 kg, sie ist nicht schlank! Sie trägt eine schwarze Jeans und einen blauen Pullover.
 • Kurt und Anita haben drei Kinder. Die Kinder sind 17, 12 und 2 Jahre alt. Thomas ist 17 Jahre alt. Er hat braune, kurze Haare und braune Augen. Er ist 1.75 m groß und er ist sehr dünn. Er trainiert sehr viel Marathon.
 • Jakob ist 12 Jahre alt. Er ist der kleine Bruder von Thomas. Er hat blonde, halblange Haare und blaue Augen. Er trainiert nicht so viel, und er liebt Schokolade. Er ist 1,45 m groß und relativ kräftig.
 • Lotte ist 2 Jahre alt. Sie hat braune Locken und braune Augen. Sie ist nur 92 cm lang.
 • Die Oma Anneliese ist 87 Jahre alt. Sie ist sehr klein. Sie hat graue, kurze Haare. Sie hat eine permanente Dauerwelle, also sind ihre Haare lockig. Sie hat eine Brille, und sie hat graue Augen.
 • Die Familie Schuster hat auch einen Papagei. Der sitzt auf der Schulter von Herrn Schuster. Er ist grün, blau und braun, und er sagt immer: “Papa, komm! Papa, ich will Schokolade!”

Alternativ 1: Spørsmål og svar

 • Elevene får beskjed om at de skal notere minst fem fakta fra teksten underveis.
 • De får høre teksten flere ganger.
 • Hver elev lager fem faktaspørsmål til teksten og skriver dem på en lapp.
 • På signal fra læreren går elevene sammen i par. Én begynner å spørre, partneren prøver å svare. Rollene byttes hele tida slik at hver elev spør eller svarer annenhver gang. Hvor mange spørsmål klarer hver enkelt å svare på?

Alternativ 2: "Portrettkunstnerne"

 • Elevene er "kunstnere" som tegner et gruppebilde av familien Schuster (med enkle midler).
 • Poenget er å få med flest mulig tydelige detaljer om utseendet til personene.
 • Elevene går så sammen i par. De viser hverandre tegningene og forteller på tysk hvem personene er, hvilke klær de har på seg og hvordan de ser ut.

5 Moro med tall

To slags talløvinger

 

A) Spaß mit Zahlen

 • Hver elev lager en lapp med fem tall (sifre) på.
 • Alle lapper brettes og samles i en bolle. 
 • Hver elev trekker en lapp (hvis en elev trekker sin egen lapp, legges den tilbake i bollen).
 • Deretter jobber elevene i par.
 • Elev 1 leser talla høyt for partneren, og partneren skriver ned tallet både som siffer og som ord.
 • Så sjekker begge at talla er forstått og skrevet rett, og bytter deretter roller.
 • Ett poeng for hvert siffer og hvert ord som er riktig!

 

B) Mønstre i tallrekker

 • Lærer skriver opp ei tallrekke på tavla, eller leser opp ei tallrekke som elevene skal notere på ark.
 • Så blir elevene bedt om å finne mønsteret i rekka og notere de neste fem talla.
  • Tallrekke 1:    2, 7, 12, 17, …
  • Tallrekke 2:    1, 2, 4, 7, 11, …
  • Tallrekke 3:    11, 9, 15, 13, 19, 17 …
  • Tallrekke 4:    1, 2, 4, 5, 7, 9, 10, 12, 14, 16, …
  • Tallrekke 5:    0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, …
 • Læreren ber så noen som har klart tallrekke 1, om å skrive den på tavla og deretter forklare mønsteret på tysk eller norsk.
 • Deretter leser noen (eller alle) tallrekka høyt på tysk.
 • Så går en videre til neste tallrekke.