Fagstoff

Periodisering

Publisert: 09.03.2016, Oppdatert: 06.03.2017
  • Innbygg
  • Enkel visning
  • Lytt til tekst
  • Skriv ut

Parvise bronseringer fra et funn i Danmark. Datert til sen bronsealder 600-500 f.Kr. Foto.Bronseringer

Tid er noe av det mest sentrale man kan jobbe med når det gjelder historie, og som gjør det mulig å beskrive både hva som forandres og hva som videreføres - endringer og kontinuitet. Periodisering er derfor en historisk inndeling som brukes til å forklare og til å forstå utvikling.

    

I animasjonen ser du at vi deler historien inn i perioder som steinalder, bronsealder, jernalder, middelalder osv.

Fellestrekk og overganger

Man ser ofte på fellestrekk, og lager overganger til nye perioder gjennom å se på hva som endres - f.eks. sosialt, kulturelt, økonomisk og teknologisk. Overgangen fra steinalder til bronsealder har f.eks. flere aspekter - men det tydeligste er nok at man går fra å bearbeide stein til å bruke metaller. Periodene kan være korte eller lange. Hvordan man velger å periodisere avhenger derfor mye av hva slags historiesyn man har, og hvilke drivkrefter man mener er viktige.

Utfordringer med periodisering

En utfordring med periodisering er at utvikling skjer til ulike tider på ulike steder på jorda, noe som gjør det vanskelig å definere tidsperiodene for ulike historieperioder. Det de fleste uansett vil være enige om er at to av de viktigste inndelingene er «jordbruksrevolusjonen» og den industrielle revolusjon.

Oppgaver
Relatert innhold

Generelt