Oppgave

Oppgave: periodisering

Publisert: 09.03.2016, Oppdatert: 06.03.2017
  • Innbygg
  • Enkel visning
  • Lytt til tekst
  • Skriv ut

Spinning Jenny, spinnemaskin. Illustrasjon.  

Hvordan man velger å periodisere avhenger mye av hva slags historiesyn man har, og hvilke drivkrefter man mener er viktige.

 

 

Oppgave 1

Diskuter i grupper:

  1. Hva slags drivkrefter i nyere tid synes dere er viktige, f.eks. atombomben, Internett, utforsking av verdensrommet osv.? Kvalifiserer disse til å si at man har gått inn i en ny tidsperiode? Hvorfor/hvorfor ikke?
  2. Hva slags periode mener dere vi er inne i nå? Hva slags sosiale, kulturelle, økonomiske eller teknologiske endringer kan skille vår tid fra tidligere tider? Hvis dere kunne navngitt “vår tid” - hva ville dere kalle den for å skille den fra andre perioder?
 

Oppgave 2 Lange linjer

Perioder kan være av ulik lengde og ulikt inndelt. Argumentasjon rundt inndeling kan handle om å se enten historiens lange eller korte linjer. Et eksempel på lange perioder kan være å dele historien i 3; før overgangen til jordbruk, mellom «jordbruksrevolusjonen» og den industrielle revolusjon, og tiden etter den industrielle revolusjon.

 

  1. Hva ble forandret ved «jordbruksrevolusjonen» og den industrielle revolusjon som tilsier at dette er to viktige skiller i historien? Hvilke lange linjer kan man peke på her; hva er likhetene innenfor en periode, og hva er det som skaper overgang til en ny periode?
  2. Hvilke andre periodeinndelinger kjenner du til, og hva kan være årsaken til at man har disse inndelingene (hva er det som endres mellom periodene)?
  3. Hvilke eksempler kan dere tenke dere som viser at samme utvikling har skjedd til ulike tider - avhengig av geografi?
 
Relatert innhold

Generelt