Oppgave

Steinalderen i Norge

Publisert: 09.03.2016, Oppdatert: 06.03.2017
  • Innbygg
  • Enkel visning
  • Lytt til tekst
  • Skriv ut

Jegersamfunnet i steinalderen. Jegere gjør opp byttet etter jakt ved en bosetting. Skjermdump fra animasjon om Steinalderen.  

 

De første menneskene som kom til Norge etter istiden levde i små nomadiske familier.

 

Se animasjonen Steinalderen før du svarer på spørsmålene nedenfor.

 

Oppgave 1: Nomader

  1. Hva menes med nomade?
  2. Hva er sannsynligvis forklaringen på at de levde som nomader?
 

Oppgave 2

Som du så i animasjonen var det kystområdene de første menneskene slo seg ned i og hvor de bosatte seg. Også i andre samfunn andre steder på jorda har mennesker bosatt seg i kystområder og langs elver - noe vi også ser i dagens samfunn.

 

Hvilke årsaker kan det være for at de første og fremst slo seg ned i slike områder?

 

Oppgave 3

Fra å være et jeger- og sankersamfunn endret samfunnet seg til et jordbrukssamfunn. Vi fikk det noen kaller en jordbruksrevolusjon. Dette skjedde samtidig med at klimaet gradvis ble kaldere.

 

  1. Hva tror du endret seg for den enkelte når samfunnet endret seg fra et jeger- og sankersamfunn til et jordbrukssamfunn?
  2. Hvilke fordeler og ulemper har det å leve mange sammen på et område framfor at små familier bodde spredt?
 

 

Relatert innhold