Fagstoff

De første menneskene i Norge

Publisert: 09.03.2016, Oppdatert: 06.03.2017
  • Innbygg
  • Enkel visning
  • Lytt til tekst
  • Skriv ut

Engabreen, en brearm av Svartisen i Meløy, Nordland. Foto.  

Isen over Nord-Europa begynte å smelte for ca. 15 000 år siden. Først ble det isfritt langs kysten, og siden innover i landet. De siste sporene fra istiden ligger her ennå, i form av 2500 store og små isbreer.

Doggerland og norskerenna, skjermdump fra animasjon om Steinalderen. Doggerland og Norskerenna 

Doggerland

Mye av det som i dag er havbunnen i Nordsjøen, lå over havnivå for omtrent 12 000 år siden. Historikere i dag kaller det Nordsjølandet eller Doggerland. Da isen smeltet og Norge hevet seg etter istiden, gjorde de store mengdene smeltevann at Doggerland ble lagt under vann.

De første menneskene i Norge

De første sporene av mennesker i Norge er omtrent 11 000 år gamle. De første menneskene kom kanskje fra Nordsjøland. De kan ha krysset den smale Nordsjørenna, som skilte fastlandet i sør fra det som i dag er Norge. De kan også ha kommet landveien, via det som i dag er Danmark og Sverige. Kysten var isfri der også. En tredje mulighet er at de første menneskene kom østfra, og vandret inn i Nord-Norge fra det som i dag er Finland og Russland. Den isfrie kysten gjorde det etter hvert mulig å bosette seg langs hele landet. Isen dekket fortsatt det meste av innlandet, og trykket det ned. I dag ligger disse boplassene høyt over havnivå. Hele landet hevet seg da den tunge kappen av is som hadde presset landet ned, smeltet. Derfor kan vi finne gamle kystboplasser langt inne på land i dag.

Jegersamfunnet i steinalderen. Jegere gjør opp byttet etter jakt ved en bosetting. Skjermdump fra animasjon om Steinalderen. Illustrasjon av jegersamfunnet, fra animasjonen om Steinalderen.   

Jegere og sankere

De første menneskene i Norge var jegere og sankere. Det var antakelig det rike fisket, og jakt på sjøfugl og sel, som lokket dem til det nye landet. Det er også mulig at de første menneskene fulgte flokker av rein som vandret hit. Det er usikkert om de tidligste boplassene arkeologene har funnet, har blitt brukt av folk som bodde fast i Norge. Det kan også dreie seg om jaktlag som kom hit da det var sesong for det, og oppholdt seg andre steder på andre tider av året.

”Nordmenn” eller ikke, bofaste var disse menneskene sannsynligvis ikke. Stammene av jegere og sankere var stadig på vandring, på jakt etter mat. Derfor er det ikke overraskende at de også beveget seg innover i landet etter hvert som isen smeltet. Det er funnet spor etter mennesker i norske fjellområder fra ca. 8.000 år f.kr. Men det skulle ennå gå lang tid før nordmennene ble bofaste og begynte å dyrke jorda.

Oppgaver