Oppgave

Egyptisk dødskult

Publisert: 09.03.2016, Oppdatert: 06.03.2017
  • Innbygg
  • Enkel visning
  • Lytt til tekst
  • Skriv ut

Sarkofag i gravkammeret til Merenptah i Kongenes dal, Egypt. Foto.  

Oppgave

  1. Hva er en mumie?
  2. Hva er en sarkofag – og hva er den bokstavelige tolkningen av ordet? Hva kan være årsaker til at de var rikt utsmykket, når de ble murt inne i gravkamre eller dekket av jord?
  3. Hva slags syn hadde egypterne på liv og død? I hvilken grad samsvarer dette med norrøn gudetro? Finn svar gjennom å søke etter egyptisk og norrøn mytologi. Tenk over; hvorfor skapes slike myter – hva kan være hensikten med dem?