Læringssti

Publisert: 20.06.2016, Oppdatert: 28.02.2017
Varighet: 6t
Planlegging (kollasje)

Planlegging

Et arbeid eller et læringsoppdrag må planlegges. Dette innebærer å utarbeide en risikoanalyse og en tiltaksplan. I tillegg skal det utarbeides en framdriftsplan og nødvendig materialliste fylles ut.

 

1. Foreta en risikovurdering, der du vurderer risikoen ved jobben du skal gjøre (HMS, vernetiltak, forskrifter), samt risikoen når installasjonen er i bruk.

  • Skal du arbeide med spenning på? Skal du arbeide nær spenningsførende deler? Hva må vi tenke på her?
  • Tar vi hensyn til sikkerhetsforskriften?
  • Er det verktøy og/eller instrumenter du ikke kjenner, og som du må ha opplæring i?

2. Utarbeide en materialliste, slik at du får med deg utstyr og materiell du trenger for å utføre jobben.

  • Dokumenter størrelser på eventuelt vern.
  • Finn fram egnet liste, og finn leverandør- eller grossistkatalog.
  • Se gjerne film og forklaringer i gjennomføringsdelen i forkant.

3. Lage en plan for arbeidet (Gantt-diagram), det vil si at du utarbeider en framdriftsplan der du setter opp på papir i kronologisk rekkefølge det du skal gjøre.

  • Gå gjennom oppdraget og skriv ned de jobbene du skal gjennom i perioden (i venstre kolonne).
  • Sett av den tiden du mener du trenger til de forskjellige delene av arbeidet.
  • Lag deg en «buffer» på slutten av oppdraget slik at du har tid til ferdigstilling, selv om ikke alt går helt etter planen.

4. Finne fram aktuelt verktøy for jobben du skal gjøre. Klargjøre aktuell anleggsdokumentasjon for jobben.

  • I dette oppdraget gjelder det styrestrømskjema, hovedstrømskjema, tilordningsliste, rekkeklemmetabeller og ladderdiagram.
(Velg side for å se tittel)
Start læringssti