Fagstoff

Elvekulturene i Mesopotamia og Egypt

Publisert: 09.03.2016, Oppdatert: 06.03.2017
  • Innbygg
  • Enkel visning
  • Lytt til tekst
  • Skriv ut

Inngravert utsmykning i egyptisk tempel for guden Horos. Foto.  

En viktig forutsetning for de første sivilisasjonenes framvekst, var elvene. Den sikre vanntilførselen hele året, og de sesongbestemte periodene med høy og lav vannstand, var med på å sikre jordbruksoverskuddet og bestemme hvordan samfunnene ble organisert. I Mesopotamia og Egypt var dette spesielt tydelig.

Begge disse områdene er elvesletter. Det vil si at landskapet rundt elva er flatt og lavt. Elvesletter kan dermed bli utsatt for oversvømmelser hvis vannstanden i elva stiger mer enn normalt.

ruiner etter tetrapylon, klassisk arkitektur med fire søyler, i Palymra, Syria. Foto. Palmyra i Syria var en del av Mesopotamia.  

Mesopotamia

Mesopotamia er det greske navnet på området mellom elvene Eufrat og Tigris i dagens Irak. Det var her jordbruket oppsto. Området er tørt mye av året, og det var nødvendig å grave kanaler for å sikre nok vann på jordene. Men om høsten gikk elvene over sine bredder, og flommet utover den dyrkede marken. Dermed ble elva både en forutsetning for kulturen som vokste fram, og en trussel mot den. Bøndene som brukte deler av året på å grave kanaler for å lede vann inn på jordene, brukte andre deler av året på å bygge demninger mot flomvannet.

Nattbilde over Egypt som viser befolkning og lys langs Nilen. Foto. Selv i dag kan man se hvordan mennesker har slått seg ned langs de store vannveiene. Her er et bilde fra Egypt, tatt om natten, og som tydelig viser hvordan at mennesker har bosatt seg langs Nilen.   

Egypt

Egypt ligger ved Nilens utløp. Også her flommet vann utover elvesletten årlig, og la igjen et slam som det var fruktbart å dyrke i. Nilens oversvømmelser var mer forutsigbare enn Eufrat og Tigris. Derfor var det ikke like stort behov for vanningssystemer og flombeskyttelse i Egypt, som i Mesopotamia. Dessuten var den fruktbare Nildalen omgitt av ørken, hvor det bodde få mennesker. Derfor hadde ikke Egypt det samme behovet for å organisere et forsvar, som de som befolket Mesopotamia.

Det at både jordbruk og annen samfunnsorganisering var mer krevende i Mesopotamia enn i Egypt, kan være årsaker til at samfunnene utviklet seg ulikt.

Gilgamesj og Noas ark

Gamle fortellinger om oversvømmelser, som helteeposet Gilgamesj og bibelens fortelling om Noas Ark, stammer fra dette området. Det er rimelig å anta at de årvisse oversvømmelsene i Eufrat og Tigris er utgangspunkt for disse fortellingene.

Gilgamesj er et sumerisk og babylonsk epos som handler om den legendariske kong Gilgamesj av Uruk. Eposet ble nedskrevet rundt år 2000 f.Kr, omtrent 800 år etter kong Gilgamesj' regjerings-tid. Bare deler av eposet er bevart og ble funnet på leirtavler i ruinbyen Ninive.

Sin-leqi-unninni, en prest som levde i Babylonia omtrent 1400 f.Kr., er forfatteren til den best bevarte versjonen av Gilgamesj-eposet. Han er dermed den eldste episke forfatteren vi kjenner navnet på. (Kilde: Wikipedia )

Se hele eposet: Gilgamesj