Oppgave

Verb i norsk og engelsk

Publisert: 05.06.2009, Oppdatert: 03.03.2017
Jente undersøker bøker. Illustrasjon.Ill:
Opphavsmann: Åsmund Åmdal
 

 

 

Spørsmål

  • Se på presensbøyningen av verb i norsk og engelsk (tabell 1). Hvilket språk har den enkleste bøyningen?
  • Hvilken bøyningsending har de fleste norske (bokmåls-)verb i presens?
  • Hvilken ending har verbene i tredje person entall i engelsk?
  • Hva med I work, you work osv. - har disse verbformene bøyningsending?
  • Verbene i det norske språket kan vi dele inn i to grupper, svake verb og sterke verb. Finner vi en tilsvarende inndeling i engelsk? Gi noen eksempler som underbygger svaret ditt.
  • Se på tabell nummer to. Den viser at svake verb i norsk kan ha ulike bøyningsendinger i preteritum. Hvordan forholder det seg i engelsk?

 

 

1: Presensbøyning i norsk og engelsk

Person og tall Norsk (bokmål) Engelsk
1. person entall
jeg jobber I work
2. person entall
du jobber
you work
3. person entall han/hun jobber
he/she works
1. person flertall
vi jobber
we work
2. person flertall
dere jobber
you work
3. person flertall de jobber
they work
2: Preteritumsbøyning av svake verb

Infinitiv Presens Preteritum
å kaste
kaster
kastet/kasta
å lære
lærer
lærte
å leve
lever
levde
å spå
spår
spådde

 

 

 

 

Relatert innhold

Generelt