Oppgave

Adjektiv i norsk og engelsk

Publisert: 05.06.2009


 

 

 

 

 

 


Spørsmål

Bruk tabelloversiktene nedenfor når du arbeider med spørsmålene.

  • I norsk har adjektivet såkalt samsvarsbøyning. Det betyr at adjektivet får ulik form avhengig av om substantivet er hankjønns-, hunkjønns- eller intetkjønnsord, og om substantivet står i entall eller flertall. Har engelske adjektiv samsvarsbøyning?
  • Bruk tabellen som viser gradbøyning av adjektiv, og formuler reglene for gradbøyning av adjektiv i norsk. (Tenk på hvordan du ville forklart reglene for en person som skal lære seg norsk.)
  • Lag en tilsvarende tabell for engelske adjektiv. Hvilke likheter og forskjeller finner du mellom engelsk og norsk?

 

Samsvarsbøyning av adjektiv


Entall

Flertall


en ny bil
ei ny klokke
et nytt hus


a new car
a ...... watch      
a ...... house           


nye
biler
nye klokker
nye hus


...... cars
...... watches
...... houses

 

Gradbøyning av adjektiv i norsk


Adjektivtype

Positiv

Komparativ

Superlativ
Adjektiv på én stavelse grei greiere
greiest
Adjektiv på to stavelser morsom
berømt
morsommere
mer berømt
morsomst
mest berømt
Adjektiv på tre eller flere
stavelser
moderne
rotete
mer moderne
mer rotete
mest moderne
mest rotete
Adjektiv på -ig heldig
vanskelig
heldigere
vanskeligere
heldigst
vanskeligst
Adjektiv med uregelrett
bøyning
gammel
vond, ille
ung
eldre
verre
yngre
eldst
verst
yngst

 

 

Relatert innhold

Generelt