Fagstoff

Gjenlegg til eng

Publisert: 11.05.2016, Oppdatert: 06.03.2017

 

Huskelappen

Gjenlegg til eng vil si å etablere ny eng.

 

Ei eng er flerårig, men må med jevne mellomrom fornyes.

Gjenlegg til eng vil si at vi etablerer ny eng. Når vi sår ny eng, kaller vi det å så gjenlegg.

Ei eng består av flerårige vekster og kan høstes i noen år før vi fornyer den. Hvor ofte vi må fornye enga, avhenger av flere forhold. Det kan være ugrassituasjonen, behovet for drenering eller at det har oppstått vinterskader eller kjøreskader. Etter noen år kan avlingsnivået gå ned. Artene i enga endrer seg over tid og gir etter noen år kanskje ikke lenger den mengden og typen fôr vi ønsker.

 

Forstår du faguttrykka?