Læringssti

Publisert: 02.03.2016, Oppdatert: 14.07.2017
Varighet: 3t
Aasta Hansteen feltutbygging

Trykkfall i reservoaret og brønnen

I denne læringsstien ser vi nærmere på trykket i reservoaret som energikilde til produksjonen, hvilke faktorer som skaper trykkfall, og hvordan trykkfall kan redusere utvinningsgraden i feltet.

 

Før du begynner på stien, bør du kjenne til ulike reservoarbergarter og felledannelse. Du bør også ha kjennskap til hydrostatisk trykk, friksjonstrykk og sammenhengen mellom permeabilitet og strømning.
 

Når du har gjennomført denne læringsstien, skal du kunne

  • forklare opprinnelig trykk i reservoaret
  • beskrive trykkutvikling fra reservoar inn mot brønn når brønnen produserer
  • forklare trykkoppbygning i reservoaret ved produksjonsstans
  • beskrive årsakene til trykkfallet i brønnen fra reservoardypet til brønnhodet
  • vurdere hvilke kompletteringsløsninger som kan redusere trykkfallet
(Velg side for å se tittel)
Start læringssti