Fagstoff

Overgangen til et jordbrukssamfunn

Publisert: 09.03.2016, Oppdatert: 06.03.2017
  • Innbygg
  • Enkel visning
  • Lytt til tekst
  • Skriv ut

Egyptisk jordbruk, fra gravkammeret til Sennedjem, 1200 f.kr. Maleri.  

For omtrent 10 000 år siden begynte den endringen som fortsatt i dag regnes som en av de viktigste, kanskje den aller viktigste, i menneskenes historie. Etter å ha levd av jakt og sanking i over 100 000 år, begynte noen å utforske hvordan naturen kunne manipuleres til å “levere” det folk trengte for å leve.

Jordbruket gjorde at folk kunne slutte å flytte rundt for å sanke nyttevekstene de trengte, og heller dyrke dem der de bodde.

På samme måte som folk begynte å dyrke jorda, begynte de å ta kontroll over dyr. I utgangspunktet var naturligvis alle dyr ville. Men dyrene kunne gjerdes inn og temmes, og sikre tilgangen på kjøtt og melk til mat, og hud til klær og utstyr.

Lokalsamfunn

Denne endringen fikk enorm betydning for utviklingen av menneskesamfunn. Ikke bare gjorde det at mennesker slapp å flytte rundt. Det førte til at de kunne bygge opp lokalsamfunn. Fra å være omreisende med stadig skiftende omgivelser og naboforhold, kunne folk nå bygge opp en identitet knyttet til gården og lokalsamfunnet de bodde i. De kunne samarbeide med naboer om gårdsdrift, forsvar, og styre og stell i sitt nye samfunn. Overgangen til jordbruk gjorde også at folk kunne samle opp mye mer eiendom enn tidligere. Tidligere kunne ikke en stamme eie mer enn de kunne frakte med seg. Nå var det mulig å samle opp rikdom, noe folk gjorde gjennom generasjoner (jamfør det gamle idealet om å overlate gården videre til neste generasjon - i bedre skikk enn man selv overtok den). Da ble også handel viktigere, og det ble viktig å forsvare sin eiendom mot røvere.

Den fruktbare halvmåne i den eldste oldtiden. Illustrert gjennom utbredelsen av skogsdekke samt de viktigste arkeologiske funnsteder med bosetting før 7500 f.Kr. Kart. Kart over Den fruktbare halvmåne 

Jordbruksrevolusjon?

Vanligvis bruker vi ordet revolusjon om brå og store samfunnsendringer. Overgangen til jordbruk blir ofte kalt en «jordbruksrevolusjon». Endringene var svært store, men det kan diskuteres om vi kan kalle dem brå.

Jordbruket startet i området vi kaller «den fruktbare halvmåneDen fruktbare halvmåne viser til et halvmåneformet område i Midtøsten der tidlig jordbruk og sivilisasjoner utviklet seg, og viktige oppfinnelser som skrift og hjulet kom. Begrepet ble skapt som The Fertile Crescent av den amerikanske arkeologen James Henry Breasted tidlige på 1900-tallet. Området følger elvene Jordan, Eufrat og Tigris fra Levanten ved Middelhavet i vest til Mesopotamia og Persiabukta i øst. Det er avgrenset av det anatoliske høylandet i nord og den syriske ørkenen i sør. I dag ligger statene Irak, Syria, Jordan, Libanon, Israel, De palestinske selvstyreområene og deler av Tyrkia og Iran i området. Man kan også regne Nildalen og Egypt med til området, ettersom også dette var frukbart og folkerikt i oldtida, men jordbruk ble ikke utviklet her. (Kilde: Wikipedia) » for ca. 10 000 år siden, men nådde ikke Nord-Europa før 6000 år senere. Det spredte seg imidlertid fortere langs øst-vest-aksen enn nordover og sydover. Det kan forklares med at land som ligger rett øst eller vest for hverandre, deler klimasone. Dermed kan de dyrke de samme plantene, og de kan drive handel med frø og dele kunnskaper om dyrking av dem. Dette har også vært brukt som forklaring på hvorfor denne utviklingen skjedde fortere på det Eurasiatiske kontinent enn i Afrika, og særlig Amerika, som har utstrekning i Nord-Syd-retning.