Oppgave

Overbefolkning og folkevandringer

Publisert: 09.03.2016, Oppdatert: 06.03.2017
  • Innbygg
  • Enkel visning
  • Lytt til tekst
  • Skriv ut

Tidlig menneskelige folkevandringer. Kart.Kart over tidlig menneskelige folkevandringer 

En forklaring på folkevandringene kan være overbefolkning, selv om det på den tiden bare var rundt 6 millioner mennesker på jorda.

 

Tenk over og diskuter i klassen

  1. Hvordan definerer du overbefolkning - er det et statisk eller relativt begrep?
  2. Hvordan kan man argumentere med at en årsak til folkevandringene var overbefolkning?
  3. Hvilke andre årsaker kan man tenke seg for folkevandringene?
  4. Hvorfor reiste man i hovedsak mot øst og vest, og ikke mot nord, i tidlige folkevandringer fra Afrika?
  5. Har vi folkevandringer i dag – i så fall hvilke?

 

 
Relatert innhold

Oppgave