Oppgave: Arbeidsoppdrag

Presenter et faglig tema for klassen

Publisert: 24.02.2016, Oppdatert: 06.03.2017

Læreplanen i norsk sier at du skal øve deg i å holde foredrag, presentasjoner og taler.


I tillegg skal du kunne «lytte til, vurdere og gi veiledende tilbakemelding på andres muntlige presentasjoner».

 

Noen enkle tips når du skal presentere et faglig emne

 

Ikon for å snakke. Illustrasjon.  

Muntlig framføring

 

Oppdrag – fase én

Du skal forberede og holde en presentasjon for klassen der du sammenligner kjærlighetens vilkår slik det framstilles i to tekster fra ulike tidsepoker:

  • renessansedramaet Romeo og Julie
  • musikalen West Side Story

Presentasjonen skal ledsages av visuelle eksempler i form av stillbilder og videoklipp som understreker poenga dine. Presentasjonen skal vare i ca. 10–15 minutter.

 

Ikon for å lese. Illustrasjon.  

Tilbakemelding fra klassen

 

Oppdrag – fase to

Be om kortfatta tilbakemelding fra medelever og/eller lærer på følgende:

  • en ting som var bra i presentasjonen din
  • forslag til ett forbedringspunkt
 

Ikon for pararbeid. Illustrasjon.  

Reflekter sammen to og to

 

Oppdrag – fase tre

Deretter ber du all utføre denne refleksjonsøvelsen:

  1. Skriv ned tre momenter som du har lært av denne presentasjonen.
  2. Ta fram to momenter som du synes var vanskelig å forstå, og be en medelev forklare hva det betyr.
  3. Skriv ned ett moment som du ønsker å lære mer om. Tenk over hvor og hvordan du kan lære mer om dette.
 
Relatert innhold

Generelt