Fagstoff

Daglig proteininntak fra egg og melk

Publisert: 24.02.2016, Oppdatert: 06.03.2017

Jente holder egg og melk i hver sin hånd. Foto.Julie kjøper egg og melk.Julie lurer på om hun kan dekke daglig proteinbehov om hun spiser egg og drikker skummet melk.

Hun ønsker også å finne ut hvilken kombinasjon av egg og melk som gir den laveste prisen.

 

For å finne ut av dette trenger hun noen opplysninger

  • hennes anbefalte proteininntak per dag
  • proteininnhold i egg og melk
  • anbefalt daglig maksinntak av melk og egg
  • pris på egg og melk

 

Julie samler opplysningene hun finner på butikken i en tabell.

Tabell over proteininnhold og pris på egg og melk. Bilde.  

For å finne ut anbefalt maksinntak av melk og egg per dag, leser hun noen artikler på internett (se kilder nederst).

Anbefalt maksinntak

Tett i tett med hvite egg, og et brunt egg i midten. Foto. Hun ser at ekspertene er litt uenige fordi både egg og melk inneholder en del andre næringsstoffer som påvirker kroppen på ulike måter. Julie velger derfor å sette en middelverdi på maks 4 egg og maks 5 glass melk om dagen.

Proteinbehov

Melk som helles i et glass. Foto.  Hun ser også at proteinbehovet vil variere etter aktivitet og trening. Hun finner ut at en normalt aktiv jente vil ha et behov for 0,8 g proteiner per kg kroppsvekt. Hennes kroppsvekt er 65 kg.

65 kg·0,8 g proteiner/kg=52 g proteiner

Begrensninger

Julie setter opp begrensningene med matematisk språk, og kaller antall egg for x og antall glass melk for y.

0x4 0y5 8x+6,852 Pris=4,50x+2,70y

Forklaring

x bør være mer enn null og mindre eller lik 4, fordi 4 egg er anbefalt maksinntak av egg og kan ikke være negativt.

y bør være mer enn null og mindre eller lik 5, fordi 5 glass melk er anbefalt maksinntak av melk og kan heller ikke være negativt.

Et egg inneholder 8 gram protein og et glass melk inneholder 6,8 gram protein. Vi ganger derfor antallet egg med 8 og antallet melkeglass med 6,8. Dette bør til sammen bli mer eller lik det totale proteinbehovet på 52 gram.

Den totale prisen for x egg og y glass melk etter pris per stk er gitt i den siste likningen.

Finne optimal løsning

For å finne det optimale antallet egg og melkeglass, setter Julie inn linjene x=4 og y=5 i et koordinatsystem.

Deretter snur hun på ulikheten for proteinbehovet og får 8x+6,8y=52   y=7,65-1,18x.

Hun tegner den som en rett linje i samme koordinatsystemet. Det skraverte området er kombinasjonen av egg og melk som gjør alle ulikhetene riktige.

Graf med begrensninger for egg og melk i lineær optimering. Bilde.  

Finne lavest mulig pris

Julie finner ut at hun vil ligge innenfor anbefalt maksgrense for egg og melk i hele det skraverte området. For å finne punktet hvor samlet pris på egg og melk er lavest, tegner Julie inn en nivålinje for prisen. Hun velger å starte med likningen y=0   4,5x+2,70y=0 , for så å forskyve denne opp mot arealet som er skravert.

Graf med prisoptimering for egg og melk. Bilde.  

Konklusjon

Julie finner ut at når nivålinjen for prisen treffer punktet E i det optimale arealet, får hun den samlede laveste prisen samtidig som hun får i seg daglig behov for proteiner. Vi regner ut samlet pris ved å sette x=2,25 og y=5 .

4,5x+2,7y=4,5·2,25+2,7·5=23,60

Det vil si at 2,25 egg og 5 glass melk om dagen dekker hennes daglig proteinbehov på 52 gram med den laveste mulige prisen på 23,60 kr.

Oppgave

Gjør samme optimering basert på de verdiene som passer for deg. Kan du få nok proteiner bare ved å spise egg og drikke melk? Det vil kanskje være nødvendig å øke maksgrensen for melk for å få nok proteiner.

Kommentar

For å se på en praktisk optimeringsmodell i dette faget, er det nødvendig å gjøre noen begrensninger. I virkeligheten er kosthold og ernæring et stort og sammensatt tema. Vi velger derfor å begrense oss til to matvarer og bare ett næringsstoff. Diskusjonene om maksgrense av ulike matvarer er også store, og vi har derfor valgt å bruke en middelverdi.

Kilder

Helsedirektoratets anbefalinger for kosthold og ernæring 

Norsk helseinformatikk 

melk.no 

Blogg x-life 

Joker Vestnes Mandal