Fagstoff

Anleggsgartnerbransjen

Publisert: 09.05.2016, Oppdatert: 06.03.2017
  • Innbygg
  • Enkel visning
  • Lytt til tekst
  • Skriv ut
De fire årstidene. Tegning.

Planter som vokser utendørs, følger variasjonene i årstidene. På våren spirer det, knopper brister og veksten tar til. Om sommeren er produksjonen på sitt høyeste, mens den avtar om høsten og naturen forbereder seg til vinteren. Denne variasjonen bestemmer hvilke arbeidsoppgaver anleggsgartneren har.