Læringssti

Publisert: 08.06.2016, Oppdatert: 28.02.2017
Varighet: 4t
Skriveverktøy vertikalt

Skriveutstyr og tekstverktøy

Når du har gjort denne læringsstien, skal du

  • vite hvordan du tar vare på og bruker tastaturet riktig
  • vite hvordan du tar vare på kroppen din når du må skrive andre steder enn på den stasjonære arbeidsplassen din
  • kjenne til noen verktøy for å få riktig språk
  • kjenne til noen verktøy for samarbeid om tekst
  • ha planlagt hvordan du kan trene for å bli bedre
(Velg side for å se tittel)
Start læringssti