Fagstoff

Omreisende i Norge i dag

Publisert: 13.04.2016, Oppdatert: 06.03.2017
  • Innbygg
  • Enkel visning
  • Lytt til tekst
  • Skriv ut

Kronprins Haakon hilste på taterne Sofie Johannesen, Nils Karlsen, Johan Johannesen og Frode Oliversen ved et besøk i utstillingen "Latjo Drom" om romanifolkets kultur og historie på Glomdalsmuseet i Elverum. Foto. Kronprins Haakon hilser på tatere utstillingen "Latjo Drom" om romanifolkets kultur og historie på Glomdalsmuseet. 

De siste årene har mange kjempet en lang og viktig kamp for at de omreisende skal få en høyere status i samfunnet. Både rom- og romanifolk er i dag regnet som to av fem nasjonale minoriteter i Norge. I tillegg har myndighetene gått ut med offisielle beklagelser for de overgrepene som er begått.

Romfolk som tigger utenfor Stortinget i Karl Johans gate. Foto. Det har vært mye debatt om tiggerforbud de siste årene.  

Dette er selvsagt viktige steg på veien. Samtidig er det fremdeles mange av de omreisende som blir møtt med skepsis og nedsettende kommentarer. Noen velger også bevisst å legge skjul på opphavet sitt.

Et fenomen som de fleste nordmenn har stiftet bekjentskap med de siste årene, er tilreisende romer (bedre kjent som romfolk) fra Øst-Europa, som søker lykken i Vest-Europa og Norge. Dette er et tema som har vakt diskusjoner rundt middagsbordene over hele landet, men også offentlig debatt på høyt politisk nivå. Blant annet har det vært mye debatt om vi skal innføre tiggeforbud eller ikke.

Relatert innhold