Læringssti

Publisert: 24.02.2016, Oppdatert: 28.02.2017
Varighet: 5t
Romeo and Juliet

William Shakespeare – dikter og humanist

Når du har fulgt denne læringsstien, skal du

  • ha kunnskap om renessansedramaet
  • ha kunnskap om den engelske forfatteren William Shakespeare og humanistiske trekk i Shakespeares forfatterskap
  • kjenne til innholdet i tre drama: Hamlet, Othello og Romeo og Julie, og ha vurdert om de humanistiske verdiene i disse stykkene fremdeles gjelder
  • ha sammenlignet kjærlighetens vilkår i dramaet Romeo og Julie med musikalen West Side Story
  • ha presentert et faglig emne, og fått tilbakemeldinger på form og innhold fra tilhørerne

 

(Velg side for å se tittel)
Start læringssti