Læringssti

Publisert: 24.02.2016, Oppdatert: 12.07.2017
Varighet: 3t
Thruster propell

Posisjonering og kompensering

I denne læringsstien ser vi nærmere på hvordan en flytende enhet kan posisjoneres over brønnen, og hvordan bevegelser fra bølger og strømninger kompenseres slik at borestrengen blir mest mulig stabil i brønnen.

 


Når du har gjennomført denne læringsstien, skal du kunne

  • forklare hvordan en flytende enhet kan posisjoneres over en brønn
  • vurdere om ankring eller dynamisk posisjonering er beste løsning i gitte situasjoner
  • forklare hvordan borestrengens bevegelser kan dempes med kompenseringsutstyr
  • vurdere om kompensering på rigg og borestreng er nødvendig for en sikker og effektiv brønnoperasjon
(Velg side for å se tittel)
Start læringssti