Oppgave

Beskrivelse av «fantene»

Publisert: 13.04.2016
  • Innbygg
  • Enkel visning
  • Lytt til tekst
  • Skriv ut

Ta utgangspunkt i tekstutdraget du leste i fagstoffet om Eilert Sundts beskrivelse av «fantene».

 

  1. Hvilke adjektiv brukte Sundt i sin beskrivelse av «fantene»?
  2. Hvilke adjektiv brukte han om den norske befolkningen? Lag to lister og sammenlikn resultatene.
 
Relatert innhold