Fagstoff

Tradisjonsmat: Brød og kornvarer

Publisert: 20.05.2016, Oppdatert: 06.03.2017
Maten er en viktig del av kulturen vår. Den forteller oss noe om hvem vi er, og hvor vi kommer fra. I Norge har matkulturen vært preget av tilgangen på råvarer, klimaet vårt og naturgitte produksjonmetoder. Her får du presentert et utvalg av tradisjonelle norske retter basert på korn og mel.