Læringssti

Publisert: 23.02.2016, Oppdatert: 10.10.2017
Varighet: 3t
Injeksjonsbrønner

Drivmekanismer for oljeproduksjon

I denne læringsstien skal du lære om hvordan oljen drives fram mot brønnen og om de mest brukte tiltakene for å øke drivkreftene i reservoarsonen.

 

Før du begynner på stien, bør du forstå reservoaregenskapene permeabilitet og porøsitet, strukturen i oljefeller og fordeling av gass og væsker i reservoaret.

 

Når du har gjennomført denne læringsstien, skal du

  • kunne beskrive de ulike metodene som kan brukes til kunstig drivmekanisme
  • kunne beskrive fordeler og ulemper ved de ulike metodene for kunstig driv
  • kunne forklare hvor og hvordan de ulike drivmekanismene fungerer som produksjonshjelp
  • kunne vurdere ulike optimaliseringsmetoder for å oppnå best mulig utvinningsgrad i feltet
(Velg side for å se tittel)
Start læringssti